Kuljetusalalla toimivien yritysten edunvalvontaa

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry (ALT) on ammattimaista autoliikennettä harjoittavien ja kuljetusalalla toimivien yritysten edunvalvonta- ja palveluorganisaatio työmarkkina-asioissa.

Kuljetusalalla toimivien yritysten edunvalvontaa

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry (ALT) on maantiekuljetusalalla toimivien yritysten työmarkkinajärjestö. ALT:n jäseninä on tavaraliikenteen, linja-autoliikenteen, säiliöautoliikenteen ja ympäristöhuoltoalan yrityksiä sekä tavaraterminaaleja, KTK-yrityksiä ja taksivälityskeskuksia.

Vuonna 1945 perustetun Autoliikenteen Työnantajaliiton tärkeimpänä tehtävänä on työehtosopimusten solmiminen alan työntekijöitä ja toimihenkilöitä edustavien ammattiliittojen kanssa. Liitto solmii Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n kanssa kuusi työehtosopimusta ja Toimihenkilöliitto ERTO ry:n kanssa yhden työehtosopimuksen.

Autoliikenteen Työnantajaliitto valvoo autoliikenteen työnantajien etuja työsuhteisiin ja työvoimaan liittyvissä kysymyksissä. Liitto osallistuu alaa koskevaan päätöksentekoon niin Suomessa kuin Euroopan unionissakin.

Henkilostö 16052019

ALT valvoo autoliikenteen työnantajien etuja työsuhteisiin ja työvoimaan liittyvissä kysymyksissä.