Kuljetusalalla toimivien yritysten edunvalvontaa

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry (ALT) on ammattimaista autoliikennettä harjoittavien ja kuljetusalalla toimivien yritysten edunvalvonta- ja palveluorganisaatio työmarkkina-asioissa.

Kuljetusalalla toimivien yritysten edunvalvontaa

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry (ALT) on maantiekuljetusalalla toimivien yritysten työmarkkinajärjestö. ALT:n jäseninä on tavaraliikenteen, linja-autoliikenteen, säiliöautoliikenteen ja ympäristöhuoltoalan yrityksiä sekä tavaraterminaaleja, KTK-yrityksiä ja taksivälityskeskuksia.

Vuonna 1945 perustetun Autoliikenteen Työnantajaliiton tärkeimpänä tehtävänä on työehtosopimusten solmiminen alan työntekijöitä ja toimihenkilöitä edustavien ammattiliittojen kanssa. Liitto solmii Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n kanssa kuusi työehtosopimusta ja Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry:n kanssa yhden työehtosopimuksen.

Autoliikenteen Työnantajaliitto valvoo autoliikenteen työnantajien etuja työsuhteisiin ja työvoimaan liittyvissä kysymyksissä. Liitto osallistuu alaa koskevaan päätöksentekoon niin Suomessa kuin Euroopan unionissakin.

Autoliikenteen Työnantajaliitto on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliitto.

Alt henkilöstö

ALT valvoo autoliikenteen työnantajien etuja työsuhteisiin ja työvoimaan liittyvissä kysymyksissä.