Kuljetusalalla toimivien yritysten edunvalvontaa

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry (ALT) on ammattimaista autoliikennettä harjoittavien ja kuljetusalalla toimivien yritysten edunvalvonta- ja palveluorganisaatio työmarkkina-asioissa.

Kuljetusalalla toimivien yritysten edunvalvontaa

Jäsenistö

Jäsen vaikuttaa ALT:n toimintaan sen hallinnon kautta. Liiton päätösvaltaa käyttää liittokokous ja sen asioita hoitaa jäsenkunnan rakennetta tasapuolisesti edustava hallitus. Jäsenyritykset kutsutaan vuosittain sääntömääräiseen liittokokoukseen, jossa mm. valitaan liiton hallituksen jäsenet sekä päätetään liiton taloudesta. Yksittäinen jäsenyritys voi myös tuoda käsiteltäväksi haluamansa asian liittokokoukseen.

ALT:n jäsenistö koostuu eri kokoisista autoliikennealalla toimivista yrityksistä. Liiton jäseninä on tavaraliikenteen, linja-autoliikenteen, säiliöautoliikenteen ja ympäristöhuoltoalan yrityksiä, tavaraterminaaleja, linja-autoasemia sekä taksiliikenteen ja kuorma-autoliikenteen tilausvälityskeskuksia.

ALT:ssa oli joulukuussa 2017 yhteensä 681 jäsenyritystä, jotka työllistivät yhteensä noin 24 050 työntekijää ja toimihenkilöä. Jäsenyritysten koko vaihteli henkilöstömäärällä mitattuna yhdestä työntekijästä 1 580 työntekijään. Jäsenyritykset jakautuivat toimialoittain seuraavasti: 475 toimi tavaraliikenteessä, 135 linja-autoliikenteessä ja 18 taksivälitystoiminnassa sekä säiliöautoliikenteessä 53 yritystä.

Tavaraliikennettä harjoittavat jäsenyritykset

Vuonna 2017 tavaraliikenneyrityksistä yhteensä 56 % oli sellaisia, jotka työllistivät alle kymmenen työntekijää ja toimihenkilöä. Enintään 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli peräti 91 %.

Vähintään 100 työntekijää ja toimihenkilöä työllistäviä tavaraliikenneyrityksiä oli lukumääräisesti 16, mutta kyseiset yritykset työllistivät kaikkiaan 45 % kaikkien tavaraliikenteen jäsenyritysten henkilöstömäärästä.

Linja-autoliikennettä harjoittavat jäsenyritykset

Linja-autoyrityksistä 31 % oli vuonna 2017 sellaisia, jotka työllistivät alle kymmenen työntekijää ja toimihenkilöä. Enintään 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli peräti 75 %.

Vähintään 100 työntekijää ja toimihenkilöä työllistäviä linja-autoyrityksiä oli lukumääräisesti 27, mutta kyseiset yritykset työllistivät kaikkiaan 74 % kaikkien linja-autoliikenteen jäsenyritysten henkilöstömäärästä.

Säiliöautoliikennettä harjoittavat jäsenyritykset

Säiliöautoliikennettä harjoittavista jäsenyrityksistä 34 % oli vuonna 2017 sellaisia, jotka työllistivät alle kymmenen työntekijää ja toimihenkilöä. Enintään 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli kaikkiaan 89 %. Yli 50 henkeä työllistäviä säiliöautoliikenneyrityksiä oli liiton jäsenenä 6 kappaletta. 

ALT:n jäsenet 2017

Yhteensä:

  • 681 jäsenyritystä
  • 24 050 työsuhteista henkilöstöä jäsenyrityksissä

Jäsenyrityksistä toimii:

  • 475 tavaraliikenteessä
  • 135 linja-autoliikenteessä
  • 18 taksivälitystoiminnassa
  • 53 säiliöautoliikenteessä