Kuljetusalalla toimivien yritysten edunvalvontaa

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry (ALT) on ammattimaista autoliikennettä harjoittavien ja kuljetusalalla toimivien yritysten edunvalvonta- ja palveluorganisaatio työmarkkina-asioissa.

Kuljetusalalla toimivien yritysten edunvalvontaa

Jäsenistö

Jäsen vaikuttaa ALT:n toimintaan sen hallinnon kautta. Liiton päätösvaltaa käyttää liittokokous ja sen asioita hoitaa jäsenkunnan rakennetta tasapuolisesti edustava hallitus. Jäsenyritykset kutsutaan vuosittain sääntömääräiseen liittokokoukseen, jossa mm. valitaan liiton hallituksen jäsenet sekä päätetään liiton taloudesta. Yksittäinen jäsenyritys voi myös tuoda käsiteltäväksi haluamansa asian liittokokoukseen.

ALT:n jäsenistö koostuu eri kokoisista autoliikennealalla toimivista yrityksistä. Liiton jäseninä on tavaraliikenteen, linja-autoliikenteen, säiliöautoliikenteen ja ympäristöhuoltoalan yrityksiä, tavaraterminaaleja, linja-autoasemia sekä taksiliikenteen ja kuorma-autoliikenteen tilausvälityskeskuksia.

ALT:ssa oli kesäkuussa 2016 yhteensä 757 jäsenyritystä, jotka työllistivät yhteensä noin 24 500 työntekijää ja toimihenkilöä. Jäsenyritysten koko vaihteli henkilöstömäärällä mitattuna yhdestä työntekijästä 1 731 työntekijään. Jäsenyritykset jakautuivat toimialoittain seuraavasti: 560 toimi tavaraliikenteessä, 140 linja-autoliikenteessä ja 16 taksivälitystoiminnassa sekä säiliöautoliikenteessä 41 yritystä.

Tavaraliikennettä harjoittavat jäsenyritykset

Vuonna 2016 tavaraliikenneyrityksistä yhteensä 54 % oli sellaisia, jotka työllistivät alle kymmenen työntekijää ja toimihenkilöä. Enintään 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli peräti 89 %.

Vähintään 100 työntekijää ja toimihenkilöä työllistäviä tavaraliikenneyrityksiä oli lukumääräisesti 15, mutta kyseiset yritykset työllistivät kaikkiaan 43 % kaikkien tavaraliikenteen jäsenyritysten henkilöstömäärästä.

Linja-autoliikennettä harjoittavat jäsenyritykset

Linja-autoyrityksistä 29 % oli vuonna 2016 sellaisia, jotka työllistivät alle kymmenen työntekijää ja toimihenkilöä. Enintään 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli peräti 76 %.

Vähintään 100 työntekijää ja toimihenkilöä työllistäviä linja-autoyrityksiä oli lukumääräisesti 18, mutta kyseiset yritykset työllistivät kaikkiaan 75 % kaikkien linja-autoliikenteen jäsenyritysten henkilöstömäärästä.

Säiliöautoliikennettä harjoittavat jäsenyritykset

Säiliöautoliikennettä harjoittavista jäsenyrityksistä 32 % oli vuonna 2016 sellaisia, jotka työllistivät alle kymmenen työntekijää ja toimihenkilöä. Enintään 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli kaikkiaan 88 %. Yli 50 henkeä työllistäviä säiliöautoliikenneyrityksiä oli liiton jäsenenä 5 kappaletta. 

ALT:n jäsenet 2016

Yhteensä:

  • 757 jäsenyritystä
  • 24 500 työsuhteista henkilöstöä jäsenyrityksissä

Jäsenyrityksistä toimii:

  • 560 tavaraliikenteessä
  • 140 linja-autoliikenteessä
  • 16 taksivälitystoiminnassa
  • 41 säiliöautoliikenteessä