Kuljetusalalla toimivien yritysten edunvalvontaa

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry (ALT) on ammattimaista autoliikennettä harjoittavien ja kuljetusalalla toimivien yritysten edunvalvonta- ja palveluorganisaatio työmarkkina-asioissa.

Kuljetusalalla toimivien yritysten edunvalvontaa

Jäsenistö

Jäsen vaikuttaa ALT:n toimintaan sen hallinnon kautta. Liiton päätösvaltaa käyttää liittokokous ja sen asioita hoitaa jäsenkunnan rakennetta tasapuolisesti edustava hallitus. Jäsenyritykset kutsutaan vuosittain sääntömääräiseen liittokokoukseen, jossa mm. valitaan liiton hallituksen jäsenet sekä päätetään liiton taloudesta. Yksittäinen jäsenyritys voi myös tuoda käsiteltäväksi haluamansa asian liittokokoukseen.

ALT:n jäsenistö koostuu eri kokoisista autoliikennealalla toimivista yrityksistä. Liiton jäseninä on tavaraliikenteen, linja-autoliikenteen, säiliöautoliikenteen ja ympäristöhuoltoalan yrityksiä, tavaraterminaaleja, linja-autoasemia sekä taksiliikenteen ja kuorma-autoliikenteen tilausvälityskeskuksia.

ALT:ssa oli joulukuussa 2018 yhteensä 694 jäsenyritystä, jotka työllistivät yhteensä noin 24 530 työntekijää ja toimihenkilöä. Jäsenyritysten koko vaihteli henkilöstömäärällä mitattuna yhdestä työntekijästä 1 071 työntekijään. Jäsenyritykset jakautuivat toimialoittain seuraavasti: 484 toimi tavaraliikenteessä, 136 linja-autoliikenteessä ja 17 taksivälitystoiminnassa sekä säiliöautoliikenteessä 57 yritystä.

Tavaraliikennettä harjoittavat jäsenyritykset

Vuonna 2018 tavaraliikenneyrityksistä yhteensä 54 % oli sellaisia, jotka työllistivät alle kymmenen työntekijää ja toimihenkilöä. Enintään 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli peräti 91 %.

Vähintään 100 työntekijää ja toimihenkilöä työllistäviä tavaraliikenneyrityksiä oli lukumääräisesti 20, mutta kyseiset yritykset työllistivät kaikkiaan 47 % kaikkien tavaraliikenteen jäsenyritysten henkilöstömäärästä.

Linja-autoliikennettä harjoittavat jäsenyritykset

Linja-autoyrityksistä 32 % oli vuonna 2018 sellaisia, jotka työllistivät alle kymmenen työntekijää ja toimihenkilöä. Enintään 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli peräti 74 %.

Vähintään 100 työntekijää ja toimihenkilöä työllistäviä linja-autoyrityksiä oli lukumääräisesti 28, mutta kyseiset yritykset työllistivät kaikkiaan 76 % kaikkien linja-autoliikenteen jäsenyritysten henkilöstömäärästä.

Säiliöautoliikennettä harjoittavat jäsenyritykset

Säiliöautoliikennettä harjoittavista jäsenyrityksistä 37 % oli vuonna 2018 sellaisia, jotka työllistivät alle kymmenen työntekijää ja toimihenkilöä. Enintään 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli kaikkiaan 86 %. Yli 50 henkeä työllistäviä säiliöautoliikenneyrityksiä oli liiton jäsenenä 8 kappaletta. 

ALT:n jäsenet 2018

Yhteensä:

  • 694 jäsenyritystä
  • 24 530 työsuhteista henkilöstöä jäsenyrityksissä

Jäsenyrityksistä toimii:

  • 484 tavaraliikenteessä
  • 136 linja-autoliikenteessä
  • 17 taksivälitystoiminnassa
  • 57 säiliöautoliikenteessä