Kuljetusalalla toimivien yritysten edunvalvontaa

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry (ALT) on ammattimaista autoliikennettä harjoittavien ja kuljetusalalla toimivien yritysten edunvalvonta- ja palveluorganisaatio työmarkkina-asioissa.

Kuljetusalalla toimivien yritysten edunvalvontaa

Jäsenyydet ja yhteistyö

ALT on jäsenenä

ALT on jäsenenä seuraavissa järjestöissä:

Yhteisöjäsenyyssopimus: ALT - SKAL

ALT ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ovat solmineet 30.12.1998 yhteisöjäsenyyttä koskevan yhteistyösopimuksen, jonka perusteella SKAL:n jäsenyhdistyksiin kuuluvat, tietyt ehdot täyttävät kuljetusyrittäjät ja -yritykset ovat oikeutettuja liittymään Autoliikenteen Työnantajaliittoon yhteisöjäseniksi.

SKAL:n jäsenyyden ohella yhteisöjäsenyys ALT:ssä edellyttää, että yrityksen (tai samassa omistuksessa olevien useamman yrityksen yhteenlaskettu) liittymistä edeltävänä vuonna työntekijöilleen ja toimihenkilöilleen maksama vuotuinen palkkasumma on enintään 252 000 euroa.

Yhteisöjäsen ei kuulu ALT:n toimintahäiriörahaston piiriin, josta ALT:n hallitus voi päätöksellään myöntää lainaa tai avustusta esim. laittoman työtaistelun kohteeksi joutuneelle ALT:n varsinaiselle jäsenelle.

Yhteisöjäsenyyssopimus: ALT - LAL

ALT ja Linja-autoliitto ry (LAL) solmivat vuonna 2001 yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on tehostaa LAL:n jäsenkunnan etujen valvontaa työmarkkina-asioissa sekä yhdistää linja-autoalan työnantajakenttää.

Sopimuksen mukaan jokainen LAL:n jäsenyritys, jonka työntekijöilleen ja toimihenkilöilleen liittymistä edeltävänä vuonna maksama palkkasumma on enintään 126 141 euroa voi hakea ALT:n yhteisöjäsenyyttä.

Yhteisöjäsen ei kuulu ALT:n toimintahäiriörahaston piiriin, josta ALT:n hallitus voi päätöksellään myöntää lainaa tai avustusta esim. laittoman työtaistelun kohteeksi joutuneelle ALT:n varsinaiselle jäsenelle.