ALT ohjeistaa ja neuvoo jäsenyrityksiään työsuhdeasioissa, mm. työehtosopimuksen ja työlainsäädännön sisällöstä. Liity jäseneksi!

ALT ohjeistaa ja neuvoo jäsenyrityksiään työsuhdeasioissa, mm. työehtosopimuksen ja työlainsäädännön sisällöstä. Liity jäseneksi!

Varsinaiset jäsenet

Liittymismaksu on uusilta jäsenyrityksiltä 50 euroa.

ALT:n jäsenmaksun suuruus on työntekijöille ja toimihenkilöille edellisenä kalenterivuonna maksetuista palkoista:

  • 0,28 % 252.000 euron palkkasummaan saakka ja sen ylittävältä osalta

  • 0,26 % 673.000 euron palkkasummaan saakka ja sen ylittävältä osalta

  • 0,24 % 1.346.000 euron palkkasummaan saakka ja sen ylittävältä osalta

  • 0,20 % 2.691.000 euron palkkasummaan saakka ja

  • 0,14 % 2.691.000 euron palkkasumman ylittävältä osalta.

Alin jäsenmaksu on 120 euroa.
Yhteisöjäsenet

1. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenyritykset:

Yritykset, jotka ovat Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäseniä ja joiden työntekijöille ja toimihenkilöille edellisenä kalenterivuonna maksamat palkat ovat enintään 252.000 euroa, voivat halutessaan hakeutua ALT:n yhteisöjäseniksi.

Yhteisöjäsenmaksun suuruus on työntekijöille ja toimihenkilöille edellisenä vuonna maksetuista palkoista 0,24 %.

Alin jäsenmaksu on 70 euroa.

2. Linja-autoliiton jäsenyritykset:

Yritykset, jotka ovat Linja-autoliitto ry:n jäseniä ja joiden työntekijöille ja toimihenkilöille edellisenä kalenterivuonna maksamat palkat ovat enintään 126.141 euroa, voivat halutessaan hakeutua ALT:n yhteisöjäseniksi.

Yhteisöjäsenmaksun suuruus on työntekijöille ja toimihenkilöille edellisenä vuonna maksetuista palkoista 0,24 %.

Alin jäsenmaksu on 70 euroa.


Yhteisöjäsenet eivät kuulu ALT:n toimintahäiriörahaston piiriin, josta ALT:n hallitus voi päätöksellään myöntää avustusta mm. laittoman työtaistelun kohteeksi joutuneelle ALT:n varsinaiselle jäsenelle.