ALT ohjeistaa ja neuvoo jäsenyrityksiään työsuhdeasioissa, mm. työehtosopimuksen ja työlainsäädännön sisällöstä. Liity jäseneksi!

ALT ohjeistaa ja neuvoo jäsenyrityksiään työsuhdeasioissa, mm. työehtosopimuksen ja työlainsäädännön sisällöstä. Liity jäseneksi!

Varsinaiset jäsenet

Liittymismaksu on uusilta jäsenyrityksiltä 50 euroa.

ALT:n jäsenmaksun suuruus on työntekijöille ja toimihenkilöille vuonna 2016 maksetuista palkoista:

  • 0,28 % 252.000 euron palkkasummaan saakka ja sen ylittävältä osalta

  • 0,26 % 673.000 euron palkkasummaan saakka ja sen ylittävältä osalta

  • 0,24 % 1.346.000 euron palkkasummaan saakka ja sen ylittävältä osalta

  • 0,20 % 2.691.000 euron palkkasummaan saakka ja

  • 0,14 % 2.691.000 euron palkkasumman ylittävältä osalta.

ALT:n liittokokous päätti 28.4.2017 pidetyssä liittokokouksessa, että edellä mainitulla tavalla laskettuja jäsenmaksuja alennetaan 15 %. Alennus ei koske alinta jäsenmaksua 120 € eikä liittymismaksua 50 €.

Alin jäsenmaksu on 120 euroa.
Yhteisöjäsenet

1. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenyritykset:

Yritykset, jotka ovat Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäseniä ja joiden työntekijöille ja toimihenkilöille vuonna 2016 maksamat palkat ovat enintään 252.000 euroa, voivat halutessaan hakeutua ALT:n yhteisöjäseniksi.

Yhteisöjäsenmaksun suuruus on työntekijöille ja toimihenkilöille edellisenä vuonna maksetuista palkoista 0,24 %.

ALT:n liittokokous päätti 28.4.2017 pidetyssä liittokokouksessa, että edellä mainitulla tavalla laskettuja jäsenmaksuja alennetaan 15 %. Alennus ei koske alinta jäsenmaksua 70 € eikä liittymismaksua 50 €.

Alin jäsenmaksu on 70 euroa.

2. Linja-autoliiton jäsenyritykset:

Yritykset, jotka ovat Linja-autoliitto ry:n jäseniä ja joiden työntekijöille ja toimihenkilöille vuonna 2016 maksamat palkat ovat enintään 126.141 euroa, voivat halutessaan hakeutua ALT:n yhteisöjäseniksi.

Yhteisöjäsenmaksun suuruus on työntekijöille ja toimihenkilöille edellisenä vuonna 2016 maksetuista palkoista 0,24 %.

ALT:n liittokokous päätti 28.4.2017 pidetyssä liittokokouksessa, että edellä mainitulla tavalla laskettuja jäsenmaksuja alennetaan 15 %. Alennus ei koske alinta jäsenmaksua 70 € eikä liittymismaksua 50 €.

Alin jäsenmaksu on 70 euroa.


Yhteisöjäsenet eivät kuulu ALT:n toimintahäiriörahaston piiriin, josta ALT:n hallitus voi päätöksellään myöntää avustusta mm. laittoman työtaistelun kohteeksi joutuneelle ALT:n varsinaiselle jäsenelle.