Suomi elää pyörillä - ja pyöristä.

Maantieliikenne on tärkein kuljetusmuoto Suomessa niin tavaroiden kuin ihmisten kuljetuksissa. Tehtaat pysähtyisivät ja kotitaloudet jäisivät ilman jokapäiväisiä tuotteitaan, jos tavarakuljetukset katkeaisivat.

Suomi elää pyörillä - ja pyöristä.

Suomi elää pyörillä


Maantieliikenne on tärkein kuljetusmuoto Suomessa niin tavaroiden kuin ihmisten kuljetuksissa. Tehtaat pysähtyisivät ja kotitaloudet jäisivät ilman jokapäiväisiä tuotteitaan, jos tavarakuljetukset katkeaisivat. Kaikki kaupoissamme olevat tavarat kuljetetaan kuorma-autoilla.

Kotimaan tavaraliikenteessä kuljetettiin vuonna 2017 kaikkiaan 322 mijoonaa tonnia. Kuljetuksista tapahtui maanteitse noin 86 % eli 278 miljoonaa tonnia. Keskimääräinen kuljetusmatka oli 75 km.  

Tavaralajeista soraa ja muita maa-aineksia kuljetettiin vuonna 2017 teillä eniten: 98 miljoonaan tonnia eli runsas kolmannes kaikista maanteitse kuljetetuista tavaratonneista. Niiden keskimääräinen kuljetusmatka oli 19 km.

Kuorma-autoliikenteen yritysten kustannuksista suurimman osan muodostavat työvoimakustannukset, joiden osuus on keskimäärin 47 %. Polttoainekustannusten osuus on keskimäärin 21,5 %, pääomakustannusten osuus 12,5 % ja korjaus- ja huoltokustannusten osuus renkaineen 8 %.

Linja-auto on tärkein joukkoliikennevälineemme: noin 60 % joukkoliikennematkoista tehdään linja-autoilla. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella luku on lähes 80 %. Suomessa tehdään joka päivä keskimäärin 905 000 linja-automatkaa. Asukaslukuumme siirrettynä se tarkoittaa sitä, että noin 17 % väestöstämme käyttää kerran päivässä bussia.

Myös linja-autoliikenteen yritysten kustannuksista suurimman osan muodostavat työvoimakustannukset, joiden osuus on 55-57 % ja pääkaupunkiseudulla jopa 60 %. Polttoainekustannusten osuus on keskimäärin 15-17 %, pääomakustannusten osuus 8 % ja korjaus- ja huoltokustannusten osuus 7 %.

Työllistävä ala

Liikenteen ja sitä tukevat toimialat työllistävät noin 10 % Suomen kaikista työllisistä. Maantiekuljetusala työllistää liitännäisammatteineen noin 150 000 ihmistä, joista noin 15 000 työskentelee linja-autonkuljettajana ja noin 70 000 tavaraliikenteen kuljettajana.

Runsas kolmannes Suomen linja-autonkuljettajista työskentelee pääkaupunkiseudun linja-autoliikenteessä.

Suurin osa Suomen autoliikennealan yrityksistä on kooltaan pieniä: yrityksistä noin 50 % työllistää 1-9 työntekijää ja toimihenkilöä. Vähintään 300 työntekijää ja toimihenkilöä työllistäviä yrityksiä on noin 2 %, mutta kyseisten yritysten merkitys koko alan työllistävyydessä on suuri. Niiden palveluksessa oleva henkilöstömäärä kattaa noin 40 % koko alan työntekijä- ja toimihenkilömäärästä.

  • Noin 150 000 henkilöä saa elantonsa maantiekuljetusalasta
  • Tavaraliikenneyrityksiä on noin 9 000
  • Linja-autoliikenteen yrityksiä on noin 800
  • Luvanvaraisessa ammattiliikenteessä on noin 40 000 kuorma-autoa

Tietoa kuljetusalan monipuolisista ammateista ja koulutusvaihtoehdoista:

Kuljetusala.com