Työehtosopimuksilla säännellään alan työsuhteita

Työnantajan ja työntekijän välistä työsuhdetta säännellään lainsäädännön ohella työehtosopimuksin. Työehtosopimus on kirjallinen sopimus palkoista ja muista työsuhteen ehdoista.

Työehtosopimuksilla säännellään alan työsuhteita

Huoltokorjaamoiden työehtosopimus

ALT:n ja AKT:n välistä huoltokorjaamoiden työehtosopimusta sovelletaan yritysten "huoltokorjaamoiden työntekijäin työsuhteissa".

Hultokorjaamoiden työehtosopimus on vahvistettu yleissitovaksi 29.11.2002. Sitä ovat siis velvolliset noudattamaan kaikki sen soveltamisalalla toimivat yritykset riippumatta siitä, ovatko ne ALT:n jäseniä vai ei.

Huoltokorjaamoiden työehtosopimuksen piirissä on Suomessa vajaa 1 500 työntekijää.

Voimassa oleva työehtosopimus

Huoltokorjaamoiden työehtosopimus 2020-2023
543 KB, päivitetty 3.3.2020
Yleiset sopimukset 2020
400 KB, päivitetty 3.3.2020