Työehtosopimuksilla säännellään alan työsuhteita

Työnantajan ja työntekijän välistä työsuhdetta säännellään lainsäädännön ohella työehtosopimuksin. Työehtosopimus on kirjallinen sopimus palkoista ja muista työsuhteen ehdoista.

Työehtosopimuksilla säännellään alan työsuhteita

Linja-autohenkilökunnan työehtosopimus

ALT:n ja AKT:n välistä linja-autohenkilökunnan työehtosopimusta sovelletaan yritysten "harjoittaman linja-autoliikenteen henkilökunnan työsuhteissa" (1 §).

Linja-autohenkilökunnan työehtosopimus on vahvistettu yleissitovaksi 30.10.2001. Sitä ovat siis velvolliset noudattamaan kaikki sen soveltamisalalla toimivat yritykset riippumatta siitä, ovatko ne ALT:n jäseniä vai ei.

Linja-autohenkilökunnan työehtosopimuksen piirissä on Suomessa vajaa 8 000 työntekijää.

Voimassa oleva työehtosopimus

Linja-autohenkilökunnan työehtosopimus 1.2.2017-31.1.2021
439 KB, päivitetty 9.2.2017
Yleiset sopimukset 2017
298 KB, päivitetty 9.2.2017
LA-TES Palkkataulukot 2018
347 KB, päivitetty 17.1.2018