Työehtosopimuksilla säännellään alan työsuhteita

Työnantajan ja työntekijän välistä työsuhdetta säännellään lainsäädännön ohella työehtosopimuksin. Työehtosopimus on kirjallinen sopimus palkoista ja muista työsuhteen ehdoista.

Työehtosopimuksilla säännellään alan työsuhteita

Säiliöauto- ja öljytuotealaa koskeva työehtosopimus

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n, Öljytuote ry:n ja AKT:n välistä säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskevaa työehtosopimusta sovelletaan mm. kuljetuksiin, jotka suoritetaan säiliöajoneuvolla tai kun kyseessä on säiliökonttikuljetus. "Sopimusta ei kuitenkaan sovelleta kuljetettaessa elintarvikkeita, jätteitä, lannoitteita, kiinteässä muodossa olevia maa aineita tai rehuja elleivät ne ole ADR luokiteltuja." (1 §) Tarkempi soveltamisala on määritelty työehtosopimuksen 1 §:ssä ja sitä koskevassa työehtosopimuksen s. 37 olevassa pöytäkirjassa.

Säiliöauto- ja öljytuotealaa koskeva työehtosopimus on vahvistettu yleissitovaksi 29.11.2002. Sitä ovat siis velvolliset noudattamaan kaikki sen soveltamisalalla toimivat yritykset riippumatta siitä, ovatko ne Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n tai Öljytuote ry:n jäseniä vai eivät.

Säiliöautoala- ja öljytuotealaa koskevan työehtosopimuksen piirissä on Suomessa noin 1 900 työntekijää.

Voimassa oleva työehtosopimus

Säiliöauto- ja öljytuotealaa koskeva työehtosopimus 1.2.2017-31.1.2021
526 KB, päivitetty 9.2.2017
SA-TES palkkataulukko 2020
101 KB, päivitetty 12.2.2020
SA-TES päivärahat 2020
69 KB, päivitetty 12.2.2020