Työehtosopimuksilla säännellään alan työsuhteita

Työnantajan ja työntekijän välistä työsuhdetta säännellään lainsäädännön ohella työehtosopimuksin. Työehtosopimus on kirjallinen sopimus palkoista ja muista työsuhteen ehdoista.

Työehtosopimuksilla säännellään alan työsuhteita

Terminaalitoimintaa koskeva työehtosopimus

ALT:n ja AKT:n välistä terminaalitoimintaa koskevaa työehtosopimusta sovelletaan "terminaalitoimintaa harjoittavien" yritysten "terminaaleissa ja varastoissa ja varastohotelleissa työskentelevien työntekijöiden työsuhteissa". "Terminaalilla eli maaliikenteen tavara-asemalla tarkoitetaan kahden kuljetuksen välissä olevaa itsenäistä toimipistettä, joka palvelee useampia liikenteenharjoittajia ja joka kokoaa lähetykset asianmukaisesti kuljetusyksiköiksi." (1 §)

Terminaalitoimintaa koskeva työehtosopimus on vahvistettu yleissitovaksi 4.12.2001. Sitä ovat siis velvolliset noudattamaan kaikki sen soveltamisalalla toimivat yritykset riippumatta siitä, ovatko ne ALT:n jäseniä vai ei.

Terminaalitoimintaa koskevan työehtosopimuksen piirissä on Suomessa noin 1 000 työntekijää.

Voimassa oleva työehtosopimus

Terminaalitoimintaa koskeva työehtosopimus 1.2.2017-31.1.2021
256 KB, päivitetty 9.2.2017
Yleiset sopimukset 2017
298 KB, päivitetty 9.2.2017
Terminaalitoimintaa koskevan TES:n palkkataulukko 2020
90 KB, päivitetty 12.2.2020
Terminaalitoimintaa koskeva TES päivärahat 2020
56 KB, päivitetty 12.2.2020