Työehtosopimuksilla säännellään alan työsuhteita

Työnantajan ja työntekijän välistä työsuhdetta säännellään lainsäädännön ohella työehtosopimuksin. Työehtosopimus on kirjallinen sopimus palkoista ja muista työsuhteen ehdoista.

Työehtosopimuksilla säännellään alan työsuhteita

Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

ALT:n ja ERTO:n välistä autoliikennealojen toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta sovelletaan "autoliikennealoilla työskentelevien konttoritoimihenkilöiden, liikenteenjärjestelytoimihenkilöiden, huoltokorjaamoiden teknisten toimihenkilöiden ja terminaalien työnjohtajien" työehtoihin (1 §).

Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on vahvistettu yleissitovaksi 29.11.2002. Sitä ovat siis velvolliset noudattamaan kaikki sen soveltamisalalla toimivat yritykset riippumatta siitä, ovatko ne ALT:n jäseniä vai ei.

Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen piirissä on Suomessa noin 4 000 toimihenkilöä.

Voimassa oleva työehtosopimus

Autoliikennealojen toimihenkilöiden työehtosopimus 26.1.2017 - 31.3.2021
513 KB, päivitetty 9.3.2017
Toimihenkilöiden palkat 2020
139 KB, päivitetty 3.3.2020