Ajankohtaista kuljetusalalta

Uutisarkistosta löydät vanhoja tiedotteitamme aina vuodelta 2006 asti.

Ajankohtaista kuljetusalalta

Stora Enson lasteja koskeva boikottiuhka

ALT tiedotus (tiedotus a alt.fi), 14.11.2008

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on ilmoittanut ryhtyvänsä liitteenä olevan tiedoston mukaisiin toimiin, joilla boikotoidaan Stora Enson vientilastien käsittelyä Suomen satamissa Kemin satamaa lukuunottamatta 17.11.2008 klo 06.00 ja 19.11.2008 klo 06.00 välisenä aikana.


Satamaoperaattorit ry on ilmoittanut AKT:lle pitävänsä lakkoa laittomana ja ryhtyvänsä sen mukaisiin toimiin.


Pyydämme välittämään tiedon boikotista kaikille kuljetuksiin liittyville tahoille, joilla on mahdollisuus vaikuttaa boikotin haitallisten vaikutusten ehkäisemiseen tai pienentämiseen.


Satamaoperaattorit ry/toimitusjohtaja Jouko Santala


Liite:


[Dokumentti AKT:n kirje boikottiuhasta 14.11.2008 (304)]
Takaisin