Ajankohtaista kuljetusalalta

Uutisarkistosta löydät vanhoja tiedotteitamme aina vuodelta 2006 asti.

Ajankohtaista kuljetusalalta

Työnjohto-osaamisen tarve kasvussa

ALT tiedotus (tiedotus a alt.fi), 5.4.2012

Joka kolmas EK:n jäsenyrityksistä tarvitsee uutta henkilöstöä työnjohtotehtäviin joko kouluttamalla omasta henkilöstöstä tai rekrytoimalla. Työnjohtotehtäviin koulutettavien tai rekrytoitavien henkilöiden tarve kasvaa kaikilla aloilla lähivuosina.

- Työnjohto- tai lähiesimiestehtäviin on tarvetta kouluttaa tai rekrytoida henkilöitä kaikilla toimialoilla. Palveluissa ja teollisuudessa tarvetta on joka kolmannella yrityksellä ja rakentamisessa joka viidennellä yrityksellä, toteaa asiantuntija Jenni Ruokonen EK:sta.


Tiedot selviävät EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelusta, jossa kysyttiin lisäosaamisen tarpeiden lisäksi myös työnjohtotehtäviin koulutettavien henkilöiden koulutustaustaa sekä näkemystä työnjohto-osaamista tuottavan lisäkoulutuksen tasosta.


Työelämälähtöisiä koulutusmalleja


Työnjohto- ja lähiesimiestehtäviin koulutettavien koulutustausta vaihteli toimialoittain. Ammattikorkeakoulu, ammatillinen koulutus ja ”riittävä työkokemus, pohjakoulutuksella ei väliä” -vaihtoehdot nousivat tärkeimmiksi henkilöiden koulutustaustan osalta.


- Työnjohto-osaamisen tarpeeseen vastaamiseen tarvitaan erilaisia työelämälähtöisiä koulutusmalleja. Ammatillisen lisäkoulutuksen ja ammattikorkeakoulujen tuottaman osaamisen lisäksi tarvitaan myös näiden koulutusmuotojen yhteistyön tiivistämistä, toteaa asiantuntija Mirja Hannula EK:sta.


Opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla on käynnissä työnjohtokoulutuksen kokeilut kone- ja metallialalla, kaupan alalla sekä auto- ja kuljetusalalla. Kokeilujen pohjalta on tarkoitus tehdä päätöksiä työnjohtotarpeisiin vastaamisesta eri toimialoilla osana ammatillisen tutkintojärjestelmän kokonaistarkastelua.


Lisäosaamista tarvitaan esimiestaidoissa


Esimiestaidot ovat merkittävin lisäosaamisen tarve eri toimialoilla. Myös työlainsäädännön, kustannusarvioinnin- ja seurannan, työsuojelun sekä projektinhallinnan osaamista tarvitaan kaikilla toimialoilla. Lisäosaamisen tarpeet vaihtelevat hieman toimialoittain. Teollisuudessa kaivataan lisää tuotannon- ja ohjauksensuunnitteluun liittyvää osaamista. Palvelualoilla korostuu asiakkuuksien hallinta. Rakentamisessa lisäosaamistarpeena ovat palveluketjun hallinta, talous- ja laskentaosaaminen sekä tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus.


Henkilöstö- ja koulutustiedustelulla selvitetään vuosittain EK:n jäsenyritysten työvoima- ja koulutustarpeita. Otospohjaisessa kyselyssä mukana oli noin 2 000 yritystä. Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2011.


Lisätietoja:

Mirja Hannula, asiantuntija EK, p. 09 4202 2232
Jenni Ruokonen, asiantuntija, EK, p. 09 4202 2802Takaisin