Ajankohtaista kuljetusalalta

Uutisarkistosta löydät vanhoja tiedotteitamme aina vuodelta 2006 asti.

Ajankohtaista kuljetusalalta

Pk-yritysten toimintaympäristössä mahdollisuuksia ja haasteita

Tiedotus (tiedotus a alt.fi), 25.5.2012

Suomessa yrittäjyyden perusedellytykset ovat kunnossa ja yrittäjyyttä pidetään entistä houkuttelevampana uravaihtoehtona. Toukokuun puolivälissä julkaistun EK:n pk-toimintaympäristökyselyn mukaan työllistämistä ja yritysten kasvattamista arvostetaan kuitenkin liian vähän.


Yrittäjänä toimimista pidetään melko hankalana, koska esimerkiksi yritysten lakisääteiset tiedonantovelvoitteet aiheuttavat usein kohtuutonta hallinnollista taakkaa. Lisäksi muun muassa ulkopuolisten yrityspalvelujen etsimiseen kuluu pienyrittäjiltä usein kohtuuttomasti aikaa ja resursseja. Tarvitaan yksinkertaisempia ja selkeämpiä järjestelmiä, jotka kannustavat yrityksiä työllistämään ja kasvamaan.


Työllisyyskehitys varovaisen myönteistä


Noin 32 prosenttia yrityksistä raportoi tehtyjen työtuntien määrän lisääntymisestä ja 16 prosenttia niiden vähentymisestä. Tehtyjen työtuntien lisääntyminen pitää sisällään myös esimerkiksi rekrytoinnit ja päättyneet lomautukset. Vähentyminen taas sisältää muun muassa henkilöstövähennykset ja lomautukset. Työtuntien määrän kehitys on kaiken kaikkiaan ollut myönteinen, mutta vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna heikompi. Toukokuussa 2011 noin 45 prosenttia ilmoitti tehtyjen työtuntien lisääntymisestä ja 13 prosenttia vähentymisestä.


Työllisyysodotukset positiivia, mutta maltillisempia kuin vuosi sitten


Myös arviot työvoiman määrän kehittymisestä seuraavan puolen vuoden aikana ovat varovaisempia kuin vuosi sitten. Hieman yli neljännes kaikista yrityksistä ennakoi työvoiman positiivista ja joka kymmenes negatiivista kehitystä. Toimialoista rakentamisessa odotukset olivat myönteisimmät ja alueista Itä‐Suomessa uskottiin useimmin myönteiseen työllisyyskehitykseen seuraavina kuukausina.


Rakennusalan myönteiset odotukset aiheutunevat lähinnä siitä, että työtuntien määrä on kehittynyt viimeisten kuukausien aikana päätoimialoista heikoimmin ja tämänhetkistä työllisyystilannetta

pidetään korkeintaan kohtuullisena. Toisin sanoen yritysjohtajat odottavat kohennusta alan tämänhetkiseen melko vaikeaan suhdanne‐ ja työllisyystilanteeseen.


EK:n tiedote


Pk -yritysten toimintaympäristö -tutkimus
Takaisin