Ajankohtaista kuljetusalalta

Uutisarkistosta löydät vanhoja tiedotteitamme aina vuodelta 2006 asti.

Ajankohtaista kuljetusalalta

Sukupolvenvaihdokset yleistyvät vauhdilla

ALT tiedotus (tiedotus a alt.fi), 13.12.2012

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja Perheyritysten liitto PL:n yhdessä toteuttamasta kyselytutkimuksesta selviää, että yli kolmannes yrityksistä aikoo toteuttaa sukupolvenvaihdoksen seuraavan viiden vuoden aikana. Asia on ajankohtainen noin 17 000 yritykselle, mikä tarkoittaa 3 400 sukupolvenvaihdosta vuosittain. Aikomukset ovat entisestään lisääntyneet viimeisen vuoden aikana.


Yrityskoon kasvaessa todennäköisyys sukupolvenvaihdokselle lisääntyy. Sukupolvenvaihdokset ovat ajankohtaisimpia teollisuudessa (44 %) ja keskisuurissa yrityksissä (38 %).


- On erittäin tärkeää työllisyyden kannalta, että perheyritysten sukupolvenvaihdokset onnistuvat, toteaa PL:n toimitusjohtaja Matti Vanhanen.


Perintö- ja lahjaverotus edelleen suurin este sukupolvenvaihdoksissa


Sukupolvenvaihdosta suunnittelevista perheyrittäjistä noin 69 prosenttia piti perintö- ja lahjaverotusta merkittävimpänä esteenä sukupolvenvaihdokselle.


Perheyrittäjät ovatkin tyytymättömiä erityisesti Suomen hallituksen päätöksiin kiristää perintö- ja lahjaverotusta. Tämä näkyy muun muassa siinä, että perheyrittäjät antavat hallitukselle muita yrityksiä heikomman arvosanan yrittäjyyden edistämisessä.


- Suomella ei ole varaa menettää yhtäkään yritystä sukupolvenvaihdostilanteessa. Nämä yritykset ovat tärkeitä suomalaisen hyvinvointivaltion rakentajina ja kehittäjinä. Ruotsissa käytössä olevan mallin mahdollisuudet pitäisi tutkia. Siellä perintö- ja lahjavero on poistettu ja valtio saa omaisuuden arvonnoususta tulonsa myyntivoittoverotuksella. Perheyritysten liitossa on valmisteilla omia selvityksiä, Vanhanen kertoo.


Suomen heikentynyt kilpailukyky uhkaa yritysten jatkuvuutta


Nykyinen kustannus- ja säädösympäristö sekä suhdannetilanne heikentävät suomalaisten perheyritysten kilpailukykyä ja jatkuvuusnäkymiä.


- Hallitukselta toivotaan konkreettisia toimia kadonneen kilpailukyvyn palauttamiseksi. Käytännössä hallitukselta odotetaan yhteisö- ja pääomaverotuksen keventämistä, koska tällä hetkellä verotus ei kannusta pitkäjänteiseen omistajuuteen ja yritysten kasvattamiseen, tiivistää EK:n tuleva puheenjohtaja Ilpo Kokkila.


- Myös työmarkkinaosapuolilta tarvitaan jatkossa maltillisia palkkaratkaisuja, koska palkankorotuksiin ei tässä tilanteessa ole varaa, jatkaa Kokkila


EK:n ja PL:n tutkimuksen aineisto kerättiin kyselytutkimuksena EK:n pk-toimintaympäristökyselyn yhteydessä loka-marraskuussa. Kaiken kaikkiaan kyselyyn vastasi 336 perheyrityksessä toimivaa yritysjohtajaa tai omistajaa. Perheyrityksistä 74 prosenttia oli alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Noin puolet vastaajista oli palvelualan yrityksiä ja kolmannes ilmoitti päätoimialakseen teollisuuden.


[Dokumentti Perheyritysbarometri 2012 (916)]


[Dokumentti Kuvasarja (917)]


Lisätietoja:

Asiantuntija Jari Huovinen, Elinkeinoelämän keskusliitto, puh. 040 861 4582
Asiantuntija Krista Elo-Pärssinen, Perheyritysten liitto, puh. 0400 254 004Takaisin