ALT ohjeistaa ja neuvoo jäsenyrityksiään työsuhdeasioissa, mm. työehtosopimuksen ja työlainsäädännön sisällöstä. Liity jäseneksi!

ALT ohjeistaa ja neuvoo jäsenyrityksiään työsuhdeasioissa, mm. työehtosopimuksen ja työlainsäädännön sisällöstä. Liity jäseneksi!

Kaikilla sama jäsenmaksuprosenttiALT:n hallitus on päättänyt esittää huhtikuussa 2019 pidettävälle liittokokoukselle, että vuonna 2019 jäsenmaksujen määräytymistä yksinkertaistetaan aiemmista progressiivisista portaista ja että jäsenmaksut kokonaisuudessaan pienenevät. Esityksen mukaan jäsenmaksu olisi kaikilla jäsenyrityksillä 0,14 % edellisenä kalenterivuonna työsuhteessa olleille työntekijöille ja toimihenkilöille maksetuista palkoista. Liiton sääntöjen mukaan varsinainen liittokokous päättää vuosittain liitolle suoritettavat jäsenmaksut.

Alin jäsenmaksu on kaikille 70 euroa ja uusien jäsenten liittymismaksu 50 euroa.

Jäsenmaksulaskurilla lasket helposti yrityksesi jäsenmaksun!

Edellisen vuoden palkkasumma

Arvioitu jäsenmaksun määrä
/ vuosi
Syötä laskuriin yrityksesi edellisen vuoden työntekijöille ja toimihenkilöille maksettujen palkkojen yhteissumma.

Palkkasummaan sisällytetään kaikki yrityksen rahassa maksamat palkat, eli työajan palkkojen lisäksi esim. vuosilomapalkat ja -korvaukset, sairausajan palkat, vuosityöajan lyhennyspäivistä maksetut korvaukset ja arkipyhäkorvaukset, mutta ei luontoisetuja.

Yrityksen toimitusjohtajan, hallituksen (johtokunnan) jäsenten ja omistajajohtajien palkkoja ei lasketa mukaan palkkasummaan.

Jos yritys on ollut toiminnassa vain osan edellistä kalenterivuotta, syötä palkkasumma toiminnassaoloajalta.