Työehtosopimuksilla säännellään alan työsuhteita

Työnantajan ja työntekijän välistä työsuhdetta säännellään lainsäädännön ohella työehtosopimuksin. Työehtosopimus on kirjallinen sopimus palkoista ja muista työsuhteen ehdoista.

Työehtosopimuksilla säännellään alan työsuhteita

Kuorma-autoalan työehtosopimus

ALT:n ja AKT:n välistä kuorma-autoalan työehtosopimusta sovelletaan "alueliikennettä, ulko- ja kotimaan tavaraliikennettä harjoittavien" yritysten työntekijöiden työsuhteisiin. Sopimusta noudatetaan myös "kuljetuskalustojen, pyöräkuormaajien, nosturi- ja pumppuautojen sekä muiden erikoisautojen kuljettajiin". (1 §)

Kuorma-autoalan työehtosopimus on vahvistettu yleissitovaksi 31.1.2003. Sitä ovat siis velvolliset noudattamaan kaikki sen soveltamisalalla toimivat yritykset riippumatta siitä, ovatko ne ALT:n jäseniä vai ei.

Kuorma-autoalan työehtosopimuksen piirissä on Suomessa noin 23 000 työntekijää.

Voimassa oleva työehtosopimus

Kuorma-autoalan työehtosopimus 1.2.2017-31.1.2021
375 KB, päivitetty 9.2.2017
Pöytäkirja Lonka-sopimuksen aikarajoista 14.11.2017
101 KB, päivitetty 18.5.2018
Pöytäkirja koskien ympäristöhuoltoalan kilpailutusliitettä 26.9.2017
98 KB, päivitetty 18.5.2018
Yleiset sopimukset 2017
298 KB, päivitetty 9.2.2017
KA-TES palkkataulukko 2019
90 KB, päivitetty 19.12.2018